Aansluiting VO

Omdat de kinderen die deze afdeling verlaten een hoger niveau Engels zullen hebben dan kinderen van andere scholen, zal de Blijberg, als daartoe de noodzaak bestaat, ruim van tevoren met VO-scholen in overleg treden om de aansluiting vorm te geven.

Voor tweetalig vervolgonderwijs wordt in ieder geval contact gezocht met de Wolfert van Borselen, omdat daar een afdeling voor Internationaal voortgezet onderwijs bestaat, waarmee wij voor de Internationale afdeling al samenwerken.

We verwachten dat de doorstroom naar het (tweetalig) voortgezet onderwijs probleemloos zal zijn.