Ziek melden

Is uw kind ziek of komt het wat later op school...

Geef het even door via email:

tweetalig@blijberg.nl of naar het e-mailadres van de leerkracht. 


Doe dit wel voor 8.15 uur, mocht dit niet lukken, dan graag een telefoontje of een berichtje naar school:

tel: 06 499 163 29


Graag voor- en achternaam van uw kind en bij wie hij/zij in de groep zit.