inschrijven

 Inschrijfprocedure

 

Heel veel ouders hebben belangstelling voor onze school, voor de Jenaplan-  en de tweetalige afdeling en vragen hoe zij hun kind bij ons op kunnen geven en of er een wachtlijst is.

 

De inschrijving gaat bij ons als volgt:

 

  • U geeft zich op voor één van de informatiemiddagen of – avonden die wij gedurende het jaar houden.

 

  • Als u nog steeds enthousiast bent over onze school na deze bijeenkomst, vult u het inschrijfformulier in welke u mee kunt nemen na de informatiebijeenkomst.

 

  • U kunt het formulier, de maand waarin uw kind drie jaar wordt, inleveren op school.

 

  • De maand erna ontvangt u een brief waarin staat of uw kind wel of niet geplaatst is.

 

Hoe bepalen wij voor wie er een plaats op de Blijberg is:


  • Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang.

 

  • Kinderen die langer dan een jaar op Blij, de peuterspeelzaal, zitten en minimaal 2 keer per week komen, hebben ook voorrang, maar dit geldt alleen voor de Jenaplan afdeling.

 

  • De laatste plaatsingen worden door loting bepaald.

 

Ouders krijgen een brief waarin staat dat hun kind geplaatst is met daaraan een antwoordstrookje waarin ze aan moeten geven of ze wel of niet gebruik maken van de plaats. Maken ze er gebruik van dan is de plaatsing een feit.

 

Wanneer alle plaatsen bezet zijn en de ouders wiens kind niet geplaatst is op de hoogte gesteld zijn, worden de namen verwijderd van de lijst met ouders die een inschrijfformulier ingeleverd hadden. Wij mogen namelijk geen wachtlijst hebben.

 

Data informatiedagen schooljaar 2018-2019:

 

Informatie Jenaplanafdeling :

 

19 sept           14.00 - 15.30 uur

9 okt                      19.30 uur tot 21.00 uur

21 nov            14.00 - 15.30 uur                                  

16 jan            14.00 - 15.30 uur

13 febr           14.00 - 15.30 uur                       

5 maart                    19.30 uur tot 21.00 uur 

10 april          14.00 - 15.30 uur

15 mei           14.00 - 15.30 uur

19 juni           14.00 - 15.30 uur

 

 

 


 Informatiemiddagen Tweetalige afdeling van 16.00 – 17:30 uur:


 

 

 

 

* For Dutch department only*