maatschappelijk werk

Wij hebben een schoolmaatschappelijk werkster

Haar naam is Vanessa den Dulk.

Het kan zijn dat er zorgen zijn om het gedrag van uw kind op school.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De leerkracht en de intern begeleidster Ariette de Bruijn of Ineke Coelers zullen eerst kijken hoe zij uw kind kunnen helpen.

Hierbij is het ook mogelijk dat de leerkracht of de intern begeleidster u voorstelt om de schoolmaatschappelijk werkster in te schakelen.

Ook kan het zijn dat u zelf vragen heeft over het gedrag van uw kind, over de opvoeding of over andere problemen die thuis spelen en waar het kind mee te maken heeft.

In dat geval kunt u de intern begeleidster vragen om met haar contact op te nemen.

Mochten er problemen zijn en u wilt dit niet op school vertellen,maar wilt u er wel eens over praten? In dat geval kunt u natuurlijk ook direct met haar contact opnemen.

 

De schoolmaatschappelijk werkster is donderdagochtend op school.

Graag van te voren even een afspraak maken, via een briefje in haar postvak in de teamruimte, per e-mail of haar even bellen.

 

Vanessa den Dulk

CVD Maatschappelijk Werk Noord

Noordsingel 250

3032 BN ROTTERDAM.

telefoonnummer:

tel. 06-14400697

smw@blijberg.nl