viering

 In iedere stamgroep wordt de week afgesloten door een weeksluiting.


Dat spreken we 's maandags met elkaar af, al dan niet met een onderwerp.


De kinderen hebben dan een week om voor te bereiden.


Onderdelen uit een weeksluiting zijn o.a. drama, dans,gedicht, voorlezen, poppenkast e.d.


Er worden ook altijd twee kinderen gevraagd deze weeksluiting te regelen en te leiden.


Vaak komen dingen die in die week aan de orde zijn geweest of zijn gebeurd in zo'n weeksluiting terug.Als afsluiting van een bepaalde periode of na een project heeft de school ook regelmatig zo'n "weeksluiting".

Alleen noemen we het dan een viering.


Dan neemt iedere stamgroep een onderdeel op zich.


Je ziet we doen dus ook veel dingen met de hele school.