werk

 

Op de Blijberg kennen we Stilwerkuren, waarin wordt gerekend en 'getaald'.
In deze SW-uren zitten instructiemomenten en omdat dat nooit aan de hele groep tegelijkertijd kan, leren kinderen al heel vroeg wat zelfstandig werken is.

Ze krijgen een weektaak op, waarin veel werk zit, waarmee ze zelfstandig aan het werk kunnen.

We kennen ook blokuren.
Dat zijn uren waarbij kinderen, wat meer nog, zelf kunnen kiezen wat ze kunnen gaan doen.
Dat is meestal geen reken- of taalwerk, maar bv. het maken van een werkstuk, een w.o.(wereldoriëntatie) opdracht, bouwen, een tekening maken,een potje schaken e.d.
Vaak veel opdrachten die je samen doet, samen kunnen werken vinden we dus ook weer belangrijk.