Welkom op de Blijberg

Binnen deze nieuwe onderwijsvorm, is het van belang de kwaliteit van het onderwijs goed in de gaten te houden. Daartoe zetten we, onder meer, de volgende middelen en/of voorwaarden in:

  • Een leerlingvolgsysteem van BOSOS en CITO.
  • Gedegen onderzoek naar de inrichting van dit onderwijs gedurende de eerste paar jaar. Aansluitend borging en inzet van de resultaten bij de inrichting van de volgende groepen.
  • De kinderen die op school komen op de tweetalige afdeling moeten het Nederlands of Engels voldoende beheersen en hun moedertaal goed beheersen. Voor meertalig onderwijs is dat een noodzakelijke voorwaarde.
  • Voor kinderen met leerproblemen wordt, waar nodig, het programma aangepast als beschreven bij het curriculum.
  • In het kader van de pilot voor tweetalig onderwijs zijn afspraken gemaakt over monitoring van de resultaten van het tweetalig onderwijs. Daarin wordt voorzien door de universiteiten van Utrecht, Leiden , Maastricht en Nijmegen en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Zij zorgen ook voor op dit onderwijs toegesneden toetsmateriaal