spel

 

Door samen te spelen leren kinderen rekening met elkaar te houden.

Ook maken ze, al spelend, iets wat ze meegemaakt hebben tot iets van zichzelf.

Kinderen leren zich aan afspraken en regels te houden en op een natuurlijke manier de dingen te ervaren

en te ontdekken.

 

Spelenderwijs brengen kinderen problemen tot een oplossing.

Ze leren zich emotioneel te uiten en tegelijkertijd met hun emoties om te gaan.

Er is een grote variëteit in spelvormen, die afwisselend vrij of (be)geleid zijn.